Skip to content

Disclaimer

Disclaimer van onze website  WWW.REMATECH.NL

Rematech, verleent u hierbij toegang tot de gelijknamige website en extensies (“de Website”) en nodigt u uit de aanwezige artikelen aan te kopen.

Rematech behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover waar dan ook mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Rematech spant zich in om de inhoud van de website zo veel als mogelijk te wijzigen en/of aan te vullen.
Ondanks al deze zorg en aandacht is het toch mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rematech .

Specifiek voor alle prijzen en andere informatie over onze producten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Rematech.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar andre websites of diensten van derden kan Rematech nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rematech en haar licentiegevers en/of bezoekers.

Kopiëren, en/of verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is nooit toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rematech , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze Rematech disclaimer kan elk moment wijzigen.

Back To Top